Pedagogisk rörelseträning

Vid tre tillfällen om året, totalt 6-8 veckor, anordnas intensivträning enligt Petö-metoden i Västerås.

Foto Maja Kristin Nylander

För mer information, se även vår facebooksida!

Träningen genomförs av ungerska konduktorer som är specialiserade på skador i centrala nervsystemet.

Två träningsveckor går av stapeln runt sportlovet, 2 veckor på sommaren runt vecka 30 och två veckor runt höstlovet. Eftersom det är viktigt med kontinuitet har alltid minst en av våra konduktorer varit här tidigare. För att få ner kostnaderna för dem som tränar söker RBU fondmedel. Medlemmarna kan också själva söka medel för att sänka träningskostnaderna. Dom som tränar är väldigt olika.  Här finns cp-skadade i varierande åldrar från små barn till vuxna. Vi har även äldre medlemmar upp i 60-årsåldern med förvärvade hjärnskador efter olyckor och stroke. Läs mer om vad  pedagogisk rörelseträning är här!

Foto: Maja Kristin Nylander

Att bedriva den här sortens intensivträning kräver mycket ideella insatser – mycket engagemang. Därför vill vi gärna tacka! Alla de som har stödit och som stöder den här träningsverksamheten – ekonomiskt men också med skjuts, boende, bil, med arbetsinsatser innan, under och efter träningsveckorna … och alla hårt tränande barn och vuxna förståss!!! Ingen nämnd, ingen glömd.

RBU arrangerar pedagogisk rörelseträning enligt Petö-metoden – konduktiv pedagogik – med konduktorer från Ungern. Träningen är bra för barn, ungdomar och vuxna med CP-skador och andra hjärnskador.

En träningsvecka kostar ca 2750 kronor. Lokalen kan variera men under det senaste året har vi oftast varit i gymnastiksalen på Eriksborg.

Intresserad?
Det går bra att komma och titta på träningen och få en bedömning. Bedömningen kostar 300 kr och tar en timme.

Kontakta Maria Celion Ludvigsson, 070-540 11 88, e-post kp-traning@kungsbyn.se, eller Susanne Kankaanpää, 070-342 47 02.

Innan Petöträningen 2013 blev en av RBU Västmanlands aktiviteter var det en fristående förening med namnet Föreningen för Petöträning i Västmanland. Den föreningen bildades 1997. Historien bakom hur det hela började kan du läsa här!