Styrelse RBU Västerås 2024

Maria Ludvigsson
Ordförande
Clara Bergström
Vice ordförande
Sandra Lövgren
Sekreterare
Jennie Schwertner
Kassör
Maria Karlsson
Ledamot
Fredrik Olander
Suppleant
Mikael Wickström
Suppleant
Mikael Persson
Suppleant