Om RBU Västmanland och RBU Västerås

Välkommen till
RBU Västmanland & RBU Västerås

Vår ideella föreningsverksamhet riktar sig till barn och unga, syskon och föräldrar i familjer med någon form av rörelsehinder. Vi anordnar kurser, föreläsningar, familjeträffar, resor, läger, familjebad, festligheter, sport- och kulturarrangemang.
Vi arbetar också aktivt med att lyfta fram våra medlemmars frågor på olika sätt via Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor och i andra träffar mellan kommunens tjänstemän, brukarråd för habilitering och hjälpmedel, genom uppvaktningar av politiker mm. Verksamhet för barn och ungdomar med olika former av rörelsehinder är prioriterat inom RBU Västmanland & RBU Västerås.

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla har rätt att mötas med respekt och få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för personer med funktionsnedsättning är det inte alltid det.

Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Vår målsättning inom RBU Västmanland & RBU Västerås är att göra allt möjligt!

Varmt välkommen till oss, upptäck vårt föreningsliv här på vår hemsida och på våra sociala medier.
Hoppas att vi ses på våra aktiviteter, event och arrangemang 🙂

Facebook: RBU Västmanland & Västerås 
Instagram: RBU Västmanland & Västerås

#rbuvästerås #rbuvästmanland

RBU Västmanland
E-post: vastmanland@rbu.se

RBU Västerås
E-post: vasteras@rbu.se