OM RBU VÄSTMANLAND & VÄSTERÅS

Välkommen till RBU Västmanland & Västerås!


Foto: Tom Ljungqvist

RBU är en förkortning för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Men i vår distriktsförening – RBU Västmanland – är alla välkomna, stor som liten, oavsett diagnos.
RBU består av ett riksförbundet och nästan 30 distriktsföreningar. I vårt distrikt, RBU Västmanland, satsar vi mycket på aktiviteter för medlemmarna. Vi har bland annat gjort en satsning på att sprida RaceRunning i landet, men vi har många andra aktiviteter att erbjuda.

RBU:s vision är att skapa ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

I vår förening är alla lika mycket värda och alla är välkomna: personer som har funktionshinder och inte, HBTQ och inte, unga och äldre av alla nationaliteter och etniciteter. Det vi vill uppnå är jämlikhet trots olikhet – olikhet med jämlikhet.

I riksförbundet RBU finns barn, unga och vuxna med rörelsehinder och deras föräldrar, syskon, och alla andra som vill vara medlemmar. RBU företräder personer och familjer som har barn och ungdomar med olika typer av rörelsehinder, och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder.

RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionshinder och deras familjer. Vi uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.

RBU startade 1955 och har idag omkring 12 000 medlemmar i distrikts- och lokalföreningar runt om i hela landet.

Facebook: RBU Västmanland & Västerås 
Instagram: RBU Västmanland & Västerås

#rbuvästerås #rbuvästmanland