Kontakt

RBU Västmanland når du på telefon: 021-355754.
Du kan också mejla.
Mejla RBU Västmanland på  vastmanland@rbu.se.
och RBU Västerås på vasteras@rbu.se.

Du hittar 2020 års styrelse för RBU Västmanland här

Du hittar 2020 års styrelse för lokalföreningen RBU Västerås här

RBU Västmanland har org.nr 87 80 01-4398  och plusgiro 64 29 11 –2
Lokalföreningen RBU Västerås har org.nr 80 24 31-3572 och bankgiro 5844-3920