×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERKontakt

RBU Västmanland når du på telefon: 021-355754. Du kan också mejla vastmanland@rbu.se.

Du hittar 2019 års styrelse för RBU Västmanland här

Du hittar 2019 års styrelse för lokalföreningen RBU Västerås här

RBU Västmanland har org.nr 87 80 01-4398  och plusgiro 64 29 11 –2
Lokalföreningen RBU Västerås har org.nr 80 24 31-3572 och bankgiro 5844-3920