Intressepolitiskt arbete

RBU Västmanland & Västerås arbetar för att alla barn och ungdomar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Något vi gör på många sätt, bland annat genom deltagande i:
– Funktionsrätt Västmanland
– Funktionsrätt Västerås
– Kommunala rådet för funktionshindrade i Surahammar
– Dialogmöten med Habiliteringscentrum, Region Västmanland

På nationell nivå är det Riksförbundet som driver de intressepolitiska frågorna. RBU Västmanland & Västerås kan liksom övriga RBU-föreningar lämna förslag på frågor vi tycker förbundet ska driva. Vi tar del av och lämnar synpunkter på olika remisser, skrivelser och annat som riksförbundet hanterar.

Har du tankar om vilka frågor du vill att föreningen ska driva och/eller vill du arbeta aktivt med intressepolitiska frågor? Hör i så fall av till till RBUs kansli genom att mejla till vastmanland@rbu.se