Påverkansarbete

Just nu är huvudfrågan för RBU att rädda LSS

RBU Västmanland arbetar för att förbättra situationen för familjer med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Det gör vi på många sätt. På nationell nivå är det Riksförbundet som driver de intressepolitiska frågorna. För att rädda LSS har RBU tagit fram en speciell aktions-sida för att rädda LSS, klicka här.

RBU Västmanland kan liksom övriga RBU-föreningar lämna förslag på frågor vi tycker förbundet ska driva. Vi tar del av och lämnar synpunkter på olika remisser, skrivelser och annat som riksförbundet hanterar.

Har du tankar om vilka frågor du vill att föreningen ska driva och/eller vill du arbeta aktivt med intressepolitiska frågor? Hör i så fall av till till RBUs kansli genom att mejla till vastmanland@rbu.se