Valberedning

Valberedningen har en mycket viktig funktion, dess uppdrag är att ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra eventuella förtroendeuppdrag. Du får gärna nominerar någon, tillfråga alltid personen innan du nominerar.

Kontakt

Helén Torelli
helen.torelli@gmail.com