Valberedning

Valberedningen har en mycket viktig funktion, dess uppdrag är att ta fram förslag på personer som ska
väljas till styrelsen och andra eventuella förtroendeuppdrag. Du får gärna nominerar någon, tillfråga
alltid personen innan du nominerar.

Kontakt

Helén Torelli
Sammankallande
helen.torelli@gmail.com

Peter Blomqvist

Jeanette Peretic