×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERSamför 2013-2016

Samför – nytt föräldrastödprojekt

Allmänna Arvsfonden gav förra året stöd till ytterligare ett 3-årigt projekt kring samordnare.  SAMFÖR drivs av Mälardalens högskola tillsammans med Västerås handikapporganisationer Samarbetsråd (VHS), samt kommuner och landsting i Västmanland och Sörmland.

Projektet startade i augusti 2013 och har börjat sitt arbete i Västmanland och kommer nu också att koppla på verksamhet i sörmland.
– Vi tycker det ska bli spännande, för man arbetar på ganska olika sätt med de här frågorna i Västmanland och Sörmland och det blir ett värde i sig för utvärderingen sedan, säger Regina Ylvén som är projektassistent i SAMFÖR och verksam på Mälardalens högskola.
I Västmanland/Västerås ska nu en samordnare anställas och landstinget/kommunen delar på tjänsten. Det ser Regina som en stor fördel.
– Hade tjänsten finansierats via projektet är risken att den försvunnit när projektet är slut. Bland annat den granskning som Riksrevisionen har gjort visar också att en svårighet är just samverkan mellan kommuner och landsting. Nu har kommun och landsting istället tillsammans fått fundera ut en modell som ska fungera för dem, säger hon.

Lotsa rätt
Den samordnare som ska anställas kommer att ha tillgång till en kartläggning över vilket stöd som finns idag i landsting och kommun, inklusive skolan.
Samordnare ska informera och lotsa familjerna rätt. På sikt ska de föräldrar som har stora behov få en personlig samordnare. Regina vet ännu inte hur många föräldrar som kommer ingå i projektet, de ska rekryteras med hjälp av handikapporganisationerna.. Fördelarna med projektet är flera menar Regina.
– Vi kommer avlasta föräldrarnas ansvar och ge dem tid att vara föräldrar. Men också för biståndshandläggare, personal på habiliteringar och andra som arbetar i verksamheterna kan tid frigöras som idag går åt till att lotsa föräldrar vidare när de kontaktar fel instans, säger hon.

Hemsida och föräldaträffar
Regina berättar att i bland annat England har man arbetat i många år med föräldrastöd och hon hoppas kunna hämta in kunskap därifrån också. I projektet kommer det att  tas fram en hemsida som ska fungera som en föräldraplattform och träffar kommer att ordnas för föräldrarna. Mälardalens högskola har mycket forskning inom området funktionsnedsättning som ska kopplas in i projektet. Det är viktigt att ta in föräldrarnas egna erfarenheter att leva med barn med funktionsnedsättning, men också att föräldrarna får information kring aktuell forskning. En ytterligare viktig pusselbit är utbildning av de unga själva så tidigt som möjligt för att ge dem kunskap om samhällets stöd och deras rätt till delaktighet.

En artikel från Rörelse nr 2 2014

Text: Malin Schiratzki