31 december

Bernt Carlssons minnesfond

RBU Västmanland bildade 1996 ”Bernt Carlssons minnesfond”. Fondens kapital hålls avskild från föreningens övriga tillgångar. Föreningens styrelse är förvaltare.
Fondens avkastning utdelas till stipendium till ungdomar med rörelsehinder mellan 12 och 21 år som är medlemmar i föreningen. Stipendiet kan användas som bidrag till exempelvis resor, inköp av fritidshjälpmedel och annat till ett maxbelopp på 2500 kronor. Den som beviljades medel i fjol kan inte söka i år.

Skicka en skriftlig ansökan till:

RBU Västmanland c/o HV
Hörntorpsvägen 4, ing 25
724 71 Västerås

eller epost: vastmanland@rbu.se