26 mars
klockan 14:30
The Steam Hotel, Västerås

Årsmöte RBU Västmanland

Välkommen till RBU Västmanlands årsmöte 2023

Välkommen till RBU Västmanlands årsmöte 2023

Söndagen den 26 mars 2023
Klockan 14:30
Plats: The Steam Hotel, Västerås

Från kl.14:00 bjuder vi på fika.

Inbjuden mötesordförande är:
Jan Andersson, ordförande i RF/SISU Västmanland

Efter årsmötet blir det föredrag av Mike Malmer, om sitt liv som paraidrottare. Mike är bland annat känd från tv-serier som Heja Sverige och Välkommen till Köping.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här på vår hemsida två veckor innan årsmötet. Önskar du handlingarna via post, fyll i det i din mötesanmälan.

Anmäl dig senast 19 mars (förlängd anmälningstid till 24 mars) genom följande länk, och fyll i de efterfrågade uppgifterna.
Anmälan: https://forms.gle/bzqQfgQWLXt2D3KA8

Motioner ska vara styrelsen tillhanda via e-post vastmanland@rbu.se senast 12 mars.

Hemsida; https://vastmanland.rbu.se

Varmt välkommen!

Önskar styrelsen för RBU Västmanland

Önskar du ta del av kallelsen till årsmötet i pdf, klicka här. 

Årsmöteshandlingar:
Dagordning, RBU Västmanland årsmöte 2023
Förslag till verksamhetsplan och budget RBU Västmanland 2023
Verksamhetsberättelse 2022 RBU Västmanland
Valberedningens förslag till styrelse för RBU Västmanland 2023
Revisionsberättelse RBU Västmanland
Balansrapport 2022, RBU Västmanland
Resultatrapport 2022, RBU Västmanland