Bernt Carlssons minnesfond

RBU Västmanland bildade 1996 ”Bernt Carlssons minnesfond”. Fondens kapital hålls avskild från föreningens övriga tillgångar. Föreningens styrelse är förvaltare.
Fondens avkastning utdelas till stipendium till ungdomar med rörelsehinder mellan 12 och 21 år som är medlemmar i föreningen RBU Västmanland. Är du medlem i RBU Västerås har du även ett medlemskap i RBU Västmanland per automatik.

Stipendiet kan användas som bidrag till exempelvis resor, inköp av fritidshjälpmedel och annat till ett maxbelopp på 2500kr. Observera att man inte kan bli beviljad bidrag två år i rad.

Ansökningstiden för stipendiet är öppen mellan 20 januari till 31 december 2022. Ansökan ska vara oss på RBU Västmanland tillhanda senast 31 december 2022. Besked meddelas skriftligt via email senast den 20 januari 2023, enbart till de som blivit beviljade medel.
Alla som söker får inte bidrag.

I din ansökan vill vi att du skriver med:
Ditt namn
Telefonnummer
Födelseår
Ditt medlemsnummer i RBU
Samt svarar på frågan vad du önskar använda pengarna till?

Din skriftlig ansökan skickar du till oss via email: vastmanland@rbu.se

Vi ser fram emot din ansökan!